Työfysioterapia

<< Takaisin...

Työfysioterapia on osa lakiin perustuvaa työterveyshuoltoa, joka kohdentuu työntekijään, työympäristöön ja työyhteisöön. Tavoitteena työfysioterapiassa ovat hyvinvoiva ja työkykyinen työntekijä sekä viihtyisä ja turvallinen työympäristö. Työfysioterapeutti toimii työterveyshuollon asiantuntijana. Hän arvioi työpisteiden ergonomiaa sekä suunnittelee ja ohjaa terveyttä edistäviä liikunnallisia aktiviteetteja yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Tarjoamme työfysioterapiapalveluina:

Työpaikkaselvitys. Tavoittena kartoittaa työolot ja työympäristö. Kartoitus on pohja mm. tila/kaluste ja työolojen suunnittelulle ja  mahdollisille muutosehdotuksille. Työpaikkaselvitys tehdään usein yhteistyönä työterveyshuollon, työpaikan edustajien ja työsuojelun kesken.

Työpaikkakäynti. Tarkoituksena antaa työtapoihin ja ergonomiaan liittyvää neuvontaa sekä suosituksia. Myös itsehoito-ohjeita on mahdollista antaa vaivojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Koulutus / luennot. Järjestämme työyhteisöille luentoja ja koulutusta terveyteen, työkykyyn ja liikuntaan liittyen. Toiveiden mukaisesti rakennamme mm. infopaketteja ergonomiasta (perusteet, työpisteiden säädöt, turvalliset työasennot ja työliikkeet, tuki-ja liikuntaelimistön itsehoito).

Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta. Alkututkimuksen pohjalta työtekijälle annetaan yksilöllisiä itsehoito-ohjeita sekä neuvoja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Kuntotestaus. Työyhteisön toiveiden mukaisesti voimme räätälöidä soveltuvan testipatteriston, jonka tarkoituksena on saada tietoa nykyhetken fyysisestä kunnosta sekä motivoida jatkossa huolehtimaan omasta työkyvystä ja yleisestä hyvinvoinnista entistä paremmin.