Leikkauksiin liittyvä fysioterapia

<< Takaisin...

Oikein mitoitettu fysioterapia, ennen ja jälkeen leikkauksen, varmistaa onnistuneen leikkaustuloksen. Kuntoutumisesi kannalta on tehokkainta, jos fysioterapia aloitetaan jo ennen leikkausta. Leikkauksen jälkeinen fysioterapia etenee aina yksilöllisesti ja nousujohteisesti – leikanneen lääkärin ohjeistuksen mukaan. Noudatamme kuntoutuksessa tutkittuja ja tuloksellisia kuntoutusmenetelmiä. Nykyaikainen harjoitussalimme mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen harjoittelun sekä tulosten seurannan.

Ennen leikkausta

Fysioterapian tavoitteet ennen leikkausta ovat yksilöllisiä. On tärkeätä saada asiakas pysymään mahdollisimman toimintakykyisenä leikkaukseen asti. Mitä parempi toimintakyky on ennen leikkausta, sitä paremmat ovat valmiudet leikkauksesta kuntoutumiseen.  Fysioterapian muita tavoitteita ovat esimerkiksi kivun ja turvotuksen lievittyminen sekä mahdollisimman hyvän liikkuvuuden saavuttaminen ennen leikkausta.

Fysioterapiassa ohjaamme ennen leikkausta turvallisia, kuntoutumista tukevia ja edistäviä harjoitteita. Erityisesti huomiota kiinnitetään hyvään lihaskuntoon ja liikkeenhallintaan. Fysioterapeuttimme informoi asiakasta kuntoutumisen etenemisestä ja motivoi häntä sitoutumaan kuntoutusprosessiin leikkauksen jälkeen.

Leikkauksen jälkeen

Ajoissa aloitettu ja oikein mitoitettu leikkauksen jälkeinen fysioterapia on tärkeä osa leikkaushoitoa. Fysioterapia toteutetaan yhteistyössä leikanneen lääkärin kanssa; se etenee aina yksilöllisesti ja nousujohteisesti. Fysioterapian etenemiseen vaikuttavat leikkaustapa ja siihen liittyvä kudosten paranemisprosessi sekä asiakkaan lähtötilanne; henkilökohtaiset ominaisuudet ja voimavarat.

Leikkauksen jälkeisessä fysioterapiassa ja harjoittelussa pyritään liikkuvuuden, lihasvoiman ja liikehallinnan palautumiseen. Tarvittaessa harjoittelun apuna käytetään kipua ja turvotusta lievittäviä hoitomuotoja. Asiakkaalle suunnitellaan aina oma harjoitusohjelma. Harjoittelun edistymistä seurataan yhdessä valittujen mittareiden avulla. Mittareina voidaan käyttää esim. liikkuvuusmittauksia, lihasvoimamittauksia, toiminnallisia testejä tai kipuarviointeja.

Uusi harjoitussalimme mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen leikkauksen jälkeisen harjoittelun. Nykyaikaisilla kuntosalilaitteilla voidaan rajoittaa harjoitettava liike kudosten kannalta turvalliselle liikealueelle.  Kuntosalimme on varustettu HUR:n älykorttilaitteilla, joilla jokainen harjoitus kirjautuu ylös. Tämä mahdollistaa harjoittelun ja edistymisen pitkäjänteisen seurannan.