Kuntotestaukset

<< Takaisin...

Testaa itsesi ja hae oikea suunta treeniin. Kuntotesteillä selvitämme monipuolisesti fyysistä suorituskykyä, rangan asentoa ja liikkuvuutta sekä lihastasapainoa. Testaaminen auttaa jatkosuunnitelman laatimisessa ja motivoi tavoitteelliseen kuntoiluun. Tuki- ja liikuntaelimistön kunnon selvitämme kattavasti Kropan Katsastuksessa. Hengitys- ja verenkiertoelimistön kunnon testaamiseen oikea paketti on Pumpun Testaus. Varaa aika henkilökohtaiseen katsastukseen sekä jatkotoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Kropan Katsastus (BPM, Best Performance Mapping)

Rangan asentoa ja liikkuvuutta sekä lihastasapainoa ja -kuntoa testataamme BPM-mittausjärjestelmän avulla. BPM esitieto- ja mittausjärjestelmän normaaliarvot/vertailuarvot perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin sekä VTT Information Technology-tutkimuslaitoksen analyyseihin Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Mittausten viitearvot on jaettu iän ja sukupuolen mukaan 5 vuoden välein alkaen 10 ikävuodesta ja päättyen 65 ikävuoteen. Testin perusteella saamme kattavan kuvan ryhdistä, rangan liikkuvuudesta, lihastasapainosta ja -kunnosta. Lisäksi esitietolomakkeen perusteella analysoimme seuraavia osa-alueita:

- tuki- ja liikuntaelimistön oireet ja toimintakyky
- liikunta-aktiviteetti ja kehon painoindeksi
- mieliala, unen laatu ja vireystila
- työkyky ja työn fyysinen kuormitus
- sairaudet ja vakavat oireet

Pumpun Testaus (polkupyöräergometritesti)

Hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa testaamme polkupyöräergometritestillä. Testinä käytämme ErgoPro-moniporrastestiä. Testissä seuraamme syketason muutoksia ja sen perusteella saamme selville testattavan henkilön maksimaalisen hapenottokyvyn.