Käsiterapia

<< Takaisin...

Toimintojen monipuolisuus tekee ihmisen kädestä poikkeuksellisen rakenteen. Toiminnallisesti yläraajalle on tyypillistä suuri liikkuvuus ja ulottuvuus sekä kyky suoriutua hyvin erilaisista toiminnoista - voimaa vaativista aina tarkkoihin hienomotorisiin suorituksiin. Yläraajan toimintakyvyn menettäminen on korvaamaton tappio ja sen palauttaminen on käsiterapian tärkein tavoite.

Käsiterapia on fysioterapian erikoisala, joka on erikoistunut käden alueen ja koko yläraajan vammojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Erilaiset yläraajan rasitusperäiset kivut sekä tapaturman seurauksena syntyneet yläraajavammat kuuluvat käsiterapian erikoisosaamiseen. Käsiterapiaan liittyy olennaisena osana leikkauksen jälkeinen kuntoutus. Kuntoutus toteutetaan yhteistyössä leikanneen lääkärin ja operatiivisen yksikön fysioterapeutin sekä tarvittaessa toimintaterapeutin kanssa. Hoidon kulmakivi on asiakkaan omatoiminen harjoittelu, johon käsiterapialla luodaan edellytykset.